Buildary.online

Moderné riešenie pre Vašu firmu
Vysoko intuitívne, ľahko editovateľné, možnosť zdieľanía s ďalšími účastníkmi
bo-platformy

Aplikácia Buildary.online umožní zvýšiť efektivitu vašej práce na stavbe, ľahšie plánovať a kontrolovať priebeh zákazky.

Aplikácia je tvorená 3 modulmi. Elektronickým stavebným denníkom, Managementom úloh a Súpismi vykonaných prác.

Modul Elektronický stavebný denník úplne nahrádza papierovú podobu denníku, vrátane celého radu rozšírených funkcií. Jednou z predností je nižšia prácnosť a vyššia dostupnosť informácií. Všetko úplne v súladu s právnymi predpismi Slovenskej a Českej republiky.

Modul Management úloh je nepostrádateľným pomocníkom pri plánovaní, zadávaní a sledovaní úloh stavby. Umožňuje zdieľanie informácií medzi členmi tímu nech sú kdekoľvek na stavbe i mimo nej. Nespornou výhodou aplikácie je presná lokalizácia úlohy značkami vo výkrese.

Modul Súpisy vykonaných prác zavádza poriadok a prehľad o prestavanosti medzi všetkými účastníkmi stavby. Nahrádza desiatky excelov jednou prehľadnou evidenciou v cloude. Každý účastník vidí iba svoje dáta a vykonáva len konkrétne operácie podľa pridelených práv. Výstup je v súbore PDF opatrený elektronickou pečaťou, ktorá ho chráni proti zmenám.

Aplikácia je k dispozícii vo vašom počítači aj v mobile s operačným systémom Android a iOS.

Vaše dáta sú bezpečne uložené na cloude Azure spoločnosti Microsoft, ktorý predstavuje najvýkonnejší a najbezpečnejší cloud na svete.

Aplikáciu využívajú popredné stavebné firmy.

Zistite viac a vyskúšajte si aplikáciu zadarmo. Viac na našom webe buildary.online.


RSV

────────────

Riadenie stavebnej výroby
Maximálne pružný a konfigurovateľný nástroj. RSV pokrýva špecifické požiadavky stavebných firiem v oblasti informačného systému.

Viac o produkte

HELIOS iNuvio

────────────

ERP systém
Technologicky vyspelý ERP systém. Zefektívňuje všetky bežné i vysoko špecializované firemné procesy.

Viac o produkte

WorkFlow

────────────

Schvaľovanie dokumentov
Nadstavba nad aplikáciami využívanými vo firme. Okamžité schvaľovanie dokumentov prostredníctvom mobilných zariadení.

Viac o produkte

WEB Portál

────────────

Nadstavba nad aplikáciami
WEB Portál aplikácia umožňuje rýchly prístup k informáciám. Integrácia s RSV, HELIOS Orange a množstvom ďalších aplikácií.

Viac o produkte

Produkty

RSV
Helios iNuvio
Buildary.online
WorkFlow
Web portál

Česká republika
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovenská republika
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604