Asseco Helios iNuvio

Najpredávanejší ERP systém v segmente stredných a veľkých firiem
Prepojený s riešeniami z našej vlastnej dielne
Podnikový informačný systém Asseco HELIOS iNuvio určený pre stredné a veľké firmy predstavuje so svojou znalosťou domáceho trhu jeden z najpredávanejších ERP systémov. Hlavné moduly (účtovníctvo, mzdy, fakturácia, obchod, skladové hospodárstvo) sú doplnené o odvetvové riešenia (BI, výroba, doprava...) a partnerské riešenia.
Spolu s partnermi poskytujeme špičkové a špecializované riešenie ERP.

Hlavné moduly Asseco HELIOS iNuvio

Kde Asseco HELIOS iNuvio funguje

Dopravné spoločnosti
Obchodné spoločnosti
Výrobné spoločnosti
Stavebné spoločnosti
Stredné firmy, velké firmy
Verejný sektor
heo-diagram

Jeden systém, množstvo výhod

Modulárnosť
Variabilná cena
Osvedčené technológie a štandardy
Dokonalá integrácia
Intuitívne ovládanie
Mobilný prístup s aplikáciou HELIOS Zoom
Legislatíva
Contact us

Popis modulov

 • Warehouse management system

 • Mobilný skladník

 • EKOKOM

 • Čiarové kódy

 • Servis (riadenie servisu)

 • Riadenie zákaziek a projektov

 • Úlohy, výkazy práce

 • Kalendáre

 • Clo, intrastat

 • E-Comerce - B2B,B2C

 • CRM – riadenie vzťahov so zákazníkmi

 • Riadenie obchodných prípadov a nákupov

 • Analýza konkurencie a príležitostí

 • Mobilný obchodník

 • EDI komunikácia

 • Maloobchod

 • Veľkoobchod

 • Riadenie ľudských zdrojov a mzdy

 • Zamestnanecký portál

 • Dochádzka

 • Plánovanie školení a lekárskych prehliadok

 • Organizačná štruktúra

 • Výberové riadenie

 • Úprava formulárov

 • Customizácia funkčnosti a vzhľadu

 • Prepojenie s externými aplikáciami

 • Synchronizácia s MS Office

 • DMS

 • TPV a riadenie výroby

 • Ekonomika výroby

 • Integrácia so systémom CAD

 • Kapacitné plánovanie

 • Odvádzanie výrobnými terminálmi

 • Údržba vozidiel

 • Námorná a letecká doprava

 • Incoterms

 • Plánovanie

 • Cestná daň

 • Špedícia

 • Dátové sklady

 • Business Inteligence - OLAP

 • Manažérsky reporting

 • Workflow

 • Porady a úlohy

 • Quality Management System - QMS

 • Financie a manažment

 • Účtovníctvo

 • Finančná analýza a plánovanie

 • Leasing, Faktoring, IFRS

 • US GAAP a iné formy

 • Sledovanie kredibility

 • Skupinová registrácia DPH

Vyvinuli sme, prepojili sme s Asseco HELIOS iNuvio

 • Pre spoločnosti zaoberajúce sa požičiavaním stavebnej techniky, náradia

 • Pre vnútro firemné požičiavanie

 • Rieši problematiku plánovania požičiavania

 • Možnosť pracovať s EAN kódmi, výrobnými číslami

 • Veľmi rýchla  a jednoduchá obsluha

 • Evidencia ponúk

 • Fakturácia a tlač zmlúv, vratiek

 • Vnútrofiremná požičovňa zahŕňa HELIOS Zoom, nebo WebPortál (možnosť sledovať a revidovať stav výpožičky)

 • Pre spoločnosti zaoberajúce sa servisnou činnosťou alebo zákazkovou výrobou

 • Servisná činnosť zahŕňa zákazkový a reklamačný servis

 • Prehľad zákaziek

 • Rozsah opráv na zákazke

 • Tlač zákazkového listu

 • Evidencia servisných prác na zákazke

 • Evidencia materiálu použitého na zákazke

 • Vyhodnocovanie a uzavretie zákazky

 • Tlač protokolu o oprave (servise)

 • Automatické generovanie faktúr

 • Sledovanie spotreby náhradných dielov

 • Evidencia vnútropodnikových činností

 • Pre manažérov, majiteľov firmy, obchodníkov v oblasti výroby a dopravy

 • Umožňuje pohľad na dáta v HELIOS iNuvio z mobilu, notebooku a tabletu

 • Zaručuje maximálnu bezpečnosť

 • Určené pre radových zamestnancov firmy, vedúcich pracovníkov aj mzdové oddelenie

 • Riešenie v spolupráci s Webportálom ponúka zefektívnenie, zjednodušenie a zrýchlenie práce

 • Zadané údaje sa dostanú na mzdové oddelenie rýchlo, bez zdĺhavého ručného prepisovania

 • Určený pre detailné zmapovanie, zrýchlenie a dodržiavanie stanovených procesov, postupov vo firme

 • Proces schvaľovania bez obehu jednotlivých kancelárií

 • Možnosť prepojenia so systémom RSV – riadenie stavebnej výroby

 • Možnosť prepojenia s akoukoľvek aplikáciou a využitie ku schvaľovanie ľubovoľných dokumentov a firemných procesov

 • Automatizácia a riadenie procesov naprieč celou firmou

 • Zminimalizovanie chýb vznikajúcich pri schvaľovaní

 • Zrýchlenie procesov schvaľovania

 • Možnosť sledovať štádium schvaľovania

 • Zminimalizovanie strát originálnych dokumentov

 • Možnosť ľubovoľného počtu úrovní a schvaľovateľov

 • Určené pre stavebné firmy, ktoré chcú mať prehľad v zákazkách, pretože riešia ich celý životný cyklus

 • Riadenie dokumentov vo všetkých fázach stavby

 • Množstvo špecializovaných modulov (ComBid – výberové konanie, MS Project)

 • Integrácia s účtovnými a kalkulačnými softvérmi (Asseco HELIOS iNuvio, Softip, Cenktors4) a číselníkmi zákaziek

 • Maximálna pružosť a konfigurovateľnosť v obsahu i forme

(od spoločnosti Hi Software a.s.)

 • Prepojili sme s HELIOS iNuvio

 • Slúži k určeniu pozície vozidla

 • Spolu s mobilnou jednotkou nainštalovanou vo vozidle

 • využíva dáta z GPS

 • Úspora práce a výrazné zníženie administratívnych nákladov

 • Možnosť import do HELIOS iNuvio (generovanie staziek, úsekov atď)

 • Možnosť exportu z HELIOS iNuvio (export zásielok vrátanie nakládok, vykládok, informácií o zmene priradeného vozidla atď.)

(od spoločnosti Commander Systems, s.r.o.)

 • Ponúkame prepojenie s HELIOS iNuvio

 • GPS monitorovanie vozidiel ušetrí peniaze a čas

 • Import do HELIOS iNuvio
 • Pre firmy z rôznych odvetví, ako sú stavebníctvo, obchod, logistika, doprava a výroba

 • Jednoduché a časovo nenáročné spracovanie knihy jázd a staziek

 • Automatický výpočet cestovných náhrad

 • Prehľadné informácie o čerpaní PHL

 • Podklady pre spracovanie miezd

 • Určené pre zákazníkov HELIOS iNuvio, ktorí využívajú Fidoo karty na platenie výdavkov svojimi zamestnancami

 • Dáta z Fidoo sa automaticky sťahujú do HELIOS iNuvio

 • Sťahujú sa všetky transakcie, výdavky, cesťáky, vrátane ofocených platobných dokladov

 • V IS HELIOS iNuvio sa generujú účtovné doklady, ktoré je možné hromadne zaúčtovať

 • Sú tu všetky prehľady – prehľad Fidoo kariet, vrátane aktuálnych zostatkov, prehľad výdavkov, cesťákov, finančných transakcií, …

 • Cieľom integrácie je zautomatizovať celý proces účtovania dokladov vytvorených vo Fidoo

 • Automatizuje prenos obchodných prípadov/objednávok/ponúk z RAYNET CRM do HELIOS iNuvio, kde s nimi možno ďalej pracovať

 • Obojstranná synchronizácia číselníkov organizácií

 • Automatický prenos informácií o produktoch, vrátane predajných cenníkov - zo systému HELIOS do RAYNET CRM

 • Prenos obchodných prípadov/ Objednávok/ Ponúk z RAYNET CRM - do Firemných aktivít/ Objednávok/ Ponúk v Helios iNuvio

 • Cieľom integrácie je zrýchlenie procesu tvorby dokladov od objednávky až po faktúru

RSV

────────────

Riadenie stavebnej výroby

Buildary.Online

────────────

Aplikácia pre stavebné projekty

WorkFlow

────────────

Schvaľovanie dokumentov.

WEB Portál

────────────

Nadstavba nad aplikáciami

Tato stránka používá soubory cookies

Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies.