RSV - RIADENIE STAVEBNEJ VÝROBY

Moderný a komplexný systém na riadenie projektov
Vychádzame z výbornej znalosti stavebného trhu
Od získania zákazky, cez jej realizáciu, až po jej ukončenie
First information systems je najväčším dodávateľom špecializovaných systémov pre riadenie stavebných projektov v ČR a SR. Už do roku 1993 vyvíja a prispôsobuje požiadavkám trhu systém Riadenie stavebnej výroby, ktorý využíva množstvo úspešných spoločností z oblasti stavebníctva.

Riadenie stavebnej výroby

rsv-diagram

Maximálne pružný a konfigurovateľný nástroj, umožňujúci prispôsobenie sa špecifickým požiadavkám

Komplexnosť pokrytia procesov od získania zákazky, cez jej realizáciu, až po jej ukončenie

Vysoká miera integrácie s kalkulačnými a ERP systémami

Stabilné a roky overené riešenie

Integrované know-how v riadení stavebných procesov

Neustále sa rozvíjajúci produkt, ktorý sa prispôsobuje aktuálnym trendom

Contact us

Získanie zákazky

Plánovanie a príprava projektu

Evidencia projektov, parametre projektu, segmentácia

Sledovanie termínov v ponukovej fáze

Posúdenie právneho a finančného rizika stavby

Kompletná dokumentácia obchodnej a ponukovej fázy projektu

Manažérske prehľady – rýchle prehľady zákaziek podľa rôznych parametrov, obchodné plány, možnosť prezentovať na portálovom riešení v mobilných zariadeniach

Import rozpočtov a kalkulácií z rôznych kalkulačných nástrojov

Harmonogram – integrácia do úrovne dátových štruktúr s vysoko pokročilým plánovacím nástrojom od spoločnosti Microsoft MS Project

Technologický model – podrobné plánovanie z technologického pohľadu

Operatívne plánovanie nákladov a výnosov

Operatívne plánovanie zdrojov

Finančný plán, plán cashflow, predikcia vývoja projektu
Plánovanie na úrovni Projekt, Nákladové stredisko, Závod, Divízia, Súhrnné plánovanie za celú spoločnosť

Plánovanie a príprava projektu

Import rozpočtov a kalkulácií z rôznych kalkulačných nástrojov

Harmonogram – integrácia do úrovne dátových štruktúr s vysoko pokročilým plánovacím nástrojom od spoločnosti Microsoft MS Project

Technologický model – podrobné plánovanie z technologického pohľadu

Operatívne plánovanie nákladov a výnosov

Operatívne plánovanie zdrojov

Finančný plán, plán cashflow, predikcia vývoja projektu
Plánovanie na úrovni Projekt, Nákladové stredisko, Závod, Divízia, Súhrnné plánovanie za celú spoločnosť

Realizácia

Odovzdávanie projektu a záruka

Automatizované spracovanie súpisov vykonaných prác
Automatická aktualizácia harmonogramu, operatívneho plánu
Kompletná dokumentácia realizačnej fázy projektu
Prístup k prvotným dokladom
Operatívna evidencia prostriedkov na stavbe
Elektronický stavebný denník, fotodokumentácia stavby
Odovzdávací protokol s väzbou na zmluvné dokumenty a záručné doby
Preberací proces s dodávateľmi
Záručné doby
Reklamácia – komplexný proces evidencie a vyhodnocovania
Hodnotenie dodávateľov (ISO)
Hodnotenie spokojnosti zákazníka

Odovzdávanie projektu a záruka

Odovzdávací protokol s väzbou na zmluvné dokumenty a záručné doby
Preberací proces s dodávateľmi
Záručné doby
Reklamácia – komplexný proces evidencie a vyhodnocovania

Hodnotenie dodávateľov (ISO)

Hodnotenie spokojnosti zákazníka

Controlling

DMS

Ekonomické vyhodnocovanie projektu

Súhrnné vyhodnocovanie do úrovne kalkulačných položiek, typových nákladov, organizačných jednotiek

Vyhodnocovanie spotreby materiálu, strojov, nákladov na mzdy
Prístup k prvotným nákladom
Analýza a sledovanie podzhotoviteľov
Výrobné plány, Predikcie, Zásoba práce
QMS

Bežné funkcie DMS s množstvom nadštandardných funkcií, špecifických pre stavebnú firmu

Logická a jednoznačná štruktúra definovateľných zložiek stromu pre stavbu a celú firmu (nestavebné dokumenty)

Fulltextové vyhľadávanie v prílohách dokumentov

Prístup k dokumentom kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom WEB Portálu
Prepracovaný kompetenčný systém prístupových práv

Drag and drop hromadné pridávanie dokumentov

DMS

Bežné funkcie DMS s množstvom nadštandardných funkcií, špecifických pre stavebnú firmu
Logická a jednoznačná štruktúra definovateľných zložiek stromu pre stavbu a celú firmu (nestavebné dokumenty)

Fulltextové vyhľadávanie v prílohách dokumentov

Prístup k dokumentom kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom WEB Portálu

Prepracovaný kompetenčný systém prístupových práv

Drag and drop hromadné pridávanie dokumentov


HELIOS iNuvio

────────────

ERP systém
Technologicky vyspelý ERP systém. Zefektívňuje všetky bežné i vysoko špecializované firemné procesy

Viac o produkte

Buildary.Online

────────────

Aplikácia pre stavebné projekty
Aplikácia prevádzkovaná v cloude. Online prístup k aktuálnym informáciám o stavbe na vlastnom počítači, tablete i v mobile.

Viac o produkte

WorkFlow

────────────

Schvaľovanie dokumentov
Nadstavba nad aplikáciami využívanými vo firme. Okamžité schvaľovanie dokumentov prostredníctvom mobilných zariadení.

Viac o produkte

WEB Portál

────────────

Nadstavba nad aplikáciami
WEB Portál aplikácia umožňuje rýchly prístup k informáciám. Integrácia s RSV, HELIOS Orange a množstvom ďalších aplikácií.

Viac o produkte

Produkty

RSV
Helios iNuvio
Buildary.online
WorkFlow
Web portál

Česká republika
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovenská republika
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604
Tato stránka používá soubory cookies

Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies.