Buildary.online

Moderní řešení pro Vaši firmu
Vysoce intuitivní, snadno editovatelné, možnost sdílení s dalšími účastníky
bo-platformy

Aplikace Buildary.online umožní zvýšit efektivitu vaší práce na stavbě, snadněji plánovat a kontrolovat průběh zakázky.

Aplikace je tvořena 3 moduly. Elektronickým stavební deníkem, managementem úkolů a soupisy provedených prací. 

Modul Elektronický stavební deník zcela nahrazuje papírovou podobu deníku, včetně celé řady rozšířených funkcí. Jednou z předností je nižší pracnost a vyšší dostupnost informací. Vše zcela v souladu s právními předpisy České a Slovenské republiky.

Modul Management úkolů je nepostradatelným pomocníkem při plánování, zadávání a sledování úkolů stavby. Umožňuje sdílení informací mezi členy týmu ať jsou kdekoliv na stavbě i mimo ni. Nespornou výhodou aplikace je přesná lokalizace úkolu značkami ve výkresu.

Modul Soupisy provedených prací zavádí pořádek a přehled o prostavěnosti mezi všemi účastníky stavby. Nahrazuje desítky excelů jednou přehlednou evidencí v cloudu. Každý účastník vidí pouze svá data a provádí jen konkrétní operace dle přidělených práv. Výstup je v souboru PDF opatřený elektronickou pečetí, která jej chrání proti změnám.

Aplikace je k dispozici ve vašem počítači i v mobilu s operačním systémem Android a iOS.

Vaše data jsou bezpečně uložena na cloudu Azure společnosti Microsoft, který představuje nejvýkonnější a nejbezpečnější cloud na světě.

Aplikaci využívají přední stavební firmy.

Zjistěte více a vyzkoušejte si aplikaci zdarma. Více na našem webu buildary.online.


RSV

────────────

Řízení stavební výroby
Maximálně pružný a konfigurovatelný nástroj. RSV pokrývá specifické požadavky stavebních firem v oblasti informačního systému.

Více o produktu

HELIOS iNuvio

────────────

ERP systém
Technologicky vyspělý ERP systém. Zefektivňuje všechny běžné i vysoce specializované firemní procesy.

Více o produktu

WorkFlow

────────────

Schvalování dokumentů
Nadstavba nad aplikacemi využívanými ve firmě. Okamžité schvalování dokumentů prostřednictvím mobilních zařízení.

Více o produktu

WEB Portál

────────────

Nadstavba nad aplikacemi
Přístup k informacím z různých aplikací. Jednoduchý a operativní přístup k datům z různých, včetně mobilních zařízení.

Více o produktu

Produkty

RSV
Helios iNuvio
Buildary.online
WorkFlow
Web portál

Česká republika
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovenská republika
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604
Tato stránka používá soubory cookies

Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies.