RSV – ŘÍZENÍ STAVEBNÍ VÝROBY

Moderní a komplexní systém na řízení projektů
Vycházíme z výborné znalosti stavebního trhu
Od získání zakázky přes její realizaci až po její ukončení
First information systems je největším dodavatelem specializovaných systémů pro řízení stavebních projektů v ČR a SR. Už více než 25 let vyvíjí a přizpůsobuje požadavkům trhu systém Řízení stavební výroby, který využívá množství úspěšných společností z odvětví stavebnictví.

Řízení stavební výroby

rsv-diagram

Maximálně pružný a konfigurovatelný nástroj, umožňující přizpůsobit se specifickým požadavkům

Komplexnost pokrytí procesů od získání zakázky přes její realizaci až po její ukončení

Vysoká míra integrace s kalkulačními a ERP systémy

Stabilní a roky ověřené řešení

Integrované know-how v řízení stavebních procesů

Neustále se rozvíjející produkt, který se přizpůsobuje aktuálním trendům

Contact us

Získání zakázky

Plánování a příprava projektu

Evidence projektů, parametry projektu, segmentace
Sledování termínů v nabídkové fázi
Posouzení právního a finančního rizika stavby
Kompletní dokumentace obchodní a nabídkové fáze projektu
Manažérské přehledy – rychlé přehledy zakázek dle různých parametrů, obchodní plány, možnost prezentovat na portálovém řešení v mobilních zařízeních
Import rozpočtů a kalkulací z různých kalkulačních nástrojů
Harmonogram – integrace do úrovně datových struktur s vysoce pokročilým plánovacím nástrojem od společnosti Microsoft MS Project
Technologický model – podrobné plánování z technologického pohledu
Operativní plánování nákladů a výnosů
Operativní plánovaní zdrojů
Finanční plán, plán cashflow, predikování vývoje projektu
Plánování v úrovních Projekt, Nákladové středisko, Závod, Divize, Souhrnné plánování za celou společnost

Plánování a příprava projektu

Import rozpočtů a kalkulací z různých kalkulačních nástrojů
Harmonogram – integrace do úrovně datových struktur s vysoce pokročilým plánovacím nástrojem od společnosti Microsoft MS Project
Technologický model – podrobné plánování z technologického pohledu
Operativní plánování nákladů a výnosů
Operativní plánovaní zdrojů
Finanční plán, plán cashflow, predikování vývoje projektu
Plánování v úrovních Projekt, Nákladové středisko, Závod, Divize, Souhrnné plánování za celou společnost

Realizace

Odevzdání projektu a záruka

Automatizované zpracovávání soupisů vykonaných prací
Automatická aktualizace harmonogramu, operativního plánu
Kompletní dokumentace realizační fáze projektu
Přístup k prvotním dokladům
Operativní evidence prostředků na stavbě
Elektronický stavební deník, fotodokumentace stavby
Odevzdávací protokoly s vazbou na smluvní dokumenty a záruční doby
Přebírací proces s dodavateli
Záruční doby
Reklamace – komplexní proces evidence a vyhodnocování
Hodnocení dodavatelů (ISO)
Hodnocení spokojenosti zákazníka

Odevzdání projektu a Záruka

Odevzdávací protokoly s vazbou na smluvní dokumenty a záruční doby
Přebírací proces s dodavateli
Záruční doby
Reklamace – komplexní proces evidence a vyhodnocování
Hodnocení dodavatelů (ISO)
Hodnocení spokojenostia zákazníka

Controlling

DMS

Ekonomické vyhodnocení projektu
Souhrnné vyhodnocení do úrovně kalkulačních položek, typových nákladů, organizačních jednotek
Vyhodnocení spotřeby zdrojů – materiály, stroje, mzdy
Přístup k prvotním dokladům
Analýza a sledování podzhotovitelů
Výrobní plány, Predikce, Zásoba práce
QMS
Běžné funkce DMS s množstvím nadstandartních funkcí, specifických pro stavební firmu
Logická a jednoznačná struktura definovatelných složek stromu pro stavbu a celou firmu (nestavební dokumenty)
Fulltextové vyhledávání v přílohách dokumentů
Přístup k dokumentům kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím WEB Portálu
Propracovaný kompetenční systém přístupových práv
Drag and drop hromadné přidávání dokumentů

DMS

Běžné funkce DMS s množstvím nadstandartních funkcí, specifických pro stavební firmu
Logická a jednoznačná struktura definovatelných složek stromu pro stavbu a celou firmu (nestavební dokumenty)
Fulltextové vyhledávání v přílohách dokumentů
Přístup k dokumentům kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím WEB Portálu
Propracovaný kompetenční systém přístupových práv
Drag and drop hromadné přidávání dokumentů

HELIOS iNuvio

────────────

ERP systém
Technologicky vyspělý ERP systém. Zefektivňuje všechny běžné i vysoce specializované firemní procesy.

Více o produktu

Buildary.Online

────────────

Aplikace pro stavební projekty
Aplikace provozovaná v cloudu. Online přístup k aktuálním informacím o stavbě na svém počítači, tabletu i mobilu.

Více o produktu

WorkFlow

────────────

Schvalování dokumentů
Nadstavba nad aplikacemi využívanými ve firmě. Okamžité schvalování dokumentů prostřednictvím mobilních zařízení.

Více o produktu

WEB Portál

────────────

Nadstavba nad aplikacemi
WEB Portál aplikace umožňuje rychlý přístup k informacím. Integrace s RSV, HELIOS Orange a množstvím dalších aplikací.

Více o produktu

Produkty

RSV
Helios iNuvio
Buildary.online
WorkFlow
Web portál

Česká republika
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovenská republika
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604